Autizmussal élő tanulók tagozata

Az autizmus fogalma:

Az autizmus fejlődés neurológiai zavar, amely a központi idegrendszer stabil, stacioner /állandósult/ sérült állapotának az eredménye, illetve a következményes, a viselkedés és fejlődés sajátosságai alapján meghatározható komplex /összetett/ viselkedéses szindróma. Az alapsérülés jelen tudásunk szerint végleges, kezeléssel nem befolyásolható. A spektrumba tartozó összes állapotot, a (1) szociális kommunikációt, (2) kölcsönösséget igénylő szociális interakciókat, valamint (3) rugalmas gondolkodást és viselkedés-szervezést megalapozó kognitív készségek fejlődési devianciája és késése jellemzi (ezt hívjuk autisztikus triásznak, diádnak). A klinikai kép rendkívül változatos az érintett populáción belül, az autizmus súlyossága, a triászon kívüli tünetek, az értelmi színvonal (bármilyen szintű lehet), egyéb képességek, erősségek, illetve fogyatékosságok, járulékos állapotok, (pl. beszédfejlődés zavara, epilepszia) és a gyermek személyisége függvényében, és az egyénen belül az életkortól függően is változik.

Tagozatunkon autizmus spektrumzavarral élő tanulókat fogadunk. Kezdetben egy-két autista csoport indult, de az érintettek létszámának növekedésével, újabb és újabb osztályokat indított iskolánk. 2018 szeptemberében ismét új csoport indult, így jelenleg 6 csoportban történik a fejlesztés.  Iskolánk törekszik arra, hogy tanulói magas szintű megsegítést és támogatást kapják meg a tanórák és az iskolai benntartózkodás során. Igyekszünk a számukra szükséges vizuális megsegítést és környezeti adaptációt megteremteni. Célunk az autizmusból fakadó nehézségek kompenzálása, a meglévő erősségek támogatása. A fejlődés a szülőkkel való szoros kapcsolat és együttműködés lévén tud csak megvalósulni. Ezt szem előtt tartva végezzük munkánkat és várjuk az újabb tanulókat.