A Cházár András EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Oktatást-Nevelést Végző Iskola Simon Antal Tagintézmény Kollégiuma

Intézményünk Vác belvárosában, a Naszály út 29. sz. alatt, található. Közelünkben van a buszpályaudvar, a vasútállomás, az élelmiszer és egyéb üzletek, a posta, valamint kulturális intézmények.

Kollégiumunk megyei beiskolázású, elsősorban Pest megye északi területéről érkeznek a gyermekek. Nevelésünk az egyetemes emberi értékekre épül.

A gyermekek fejlesztésében, személyiségformálásában és szocializációjában fontos, meghatározó színtér a kollégium, mely a pedagógiai célkitűzések megvalósításában szorosan együttműködik az iskolával.

Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekkel való szeretetteljes, személyes törődésre, a nyugodt tanulás feltételeinek biztosítására és a szabadidő hasznos eltöltésére. Nyitottságot, szeretetet és közvetlenséget sugárzó, a kölcsönös bizalmon alapuló nevelő- oktató munkánk során szeretnénk megfelelni azoknak az elvárásoknak, melyek a szülői ház, a nevelőtestület, valamint a fenntartó közös törekvéseiből fakadnak.

 

Ellátandó alaptevékenység:

1-8. évfolyamos alapfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása. Biztos háttér nyújtása az eredményes tanuláshoz, mindennapos felkészüléshez.
Az engedélyezett tanulólétszám: 50 fő

Középiskolai fiú tanulók kollégiumi ellátása.

Az engedélyezett tanulólétszám: 40 fő
A kollégium jelenleg 110 fő férőhelyet biztosít

 • a Simon Antal Tagintézmény
 • a Pivár Tagintézmény tanulói,
 • a KLIK és a Református Egyház által fenntartott városi középiskolák (Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola, Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola PikéthyTibor Tagintézmény, Váci Madách Imre Gimnázium, Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari  Szakgimnázium és Szakközépiskola) tanulóinak, illetve a Gyermekotthonban élő gyermekek számára.

A kollégium családias neveléssel kiegészíti az iskolai nevelő–oktató munkát, s egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A kollégisták szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának segítése. „Céljai és feladatai:

 • A sikeres életpályára való felkészítésének, személyiségének fejlesztése, adottságaik, képességeik kibontakoztatása.
 • Erkölcsi értékrendjük, ismereteik, műveltségük gyarapítása.
 • Harmonikus társas és közösségi kapcsolatokra való igényük kialakítása.
 • Érdeklődésüknek, igényüknek megfelelő szabadidős tevékenység szervezés.
 • Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása.
 • A tanulási kultúra kialakítása, megszilárdítása, fejlesztése.
 • A társadalmi együttélési normák kialakítása, fejlesztése.
 • Az egészséges és kulturált életmódra nevelés.
 • Az önismeret fejlesztése.
 • Optimális testi – lelki fejlődés biztosítása.
 • Feladata a speciális tanulói, szülői és iskolai igények kielégítése.
 • Kiemelt feladat – habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásokkal és speciális módszerekkel csökkenteni a fogyatékosságból eredő hátrányokat.
 • A diákotthon a szülővel és az iskolával együttműködve érje el, hogy a nevelési folyamat végére a diákotthoni tanuló eredményesen befejezze választott iskoláját, és felvételt nyerjen a következő iskolafokozatba.
 • A kollégista sajátítsa el a társadalomba való beilleszkedéshez, a családi élethez, a hivatás gyakorlásához, állampolgári léthez, az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket.” (Cházár András EGYMI Nevelési és Pedagógiai Programja)

 

Az általános iskola kollégistáinak egy napja a kollégiumban:

▪ 6:30                Ébresztés, reggeli teendők végzése, mosakodás, személyi higiéné, öltözködés, hálók rendje

▪ 7:00                Reggeli

▪ 7:45                A tanulók iskolai osztályokba való kísérése

▪ 12-14              Ebéd

▪ 14:15-17:00    Délutáni foglalkozások osztálykereteken belül

▪ 17:00-17:45    Kollégiumi foglalkozások

▪ 18:00              Vacsora.

▪ 18:30              Esti teendők, fürdés, testápolás, egyéni esti foglalkozás, szabadidős tevékenységek a hálókban (irányítással).

▪ 20:00              Villanyoltás a kicsiknél.

▪ 21:00              Villanyoltás a nagyoknál.

▪ 20:00-             Éjszakai éber ügyelet, melyet két éjszakás lát el.

 

A középiskolás tanulói napirend:

6.30                            ébresztő, szükség szerint lépcsőzetes ébresztés, a szobák rendbetétele

7.30-8.00                    ébresztés ellenőrzése, mindenkinek fel kell kelnie

6.30-8.00                    reggeli, indulás az iskolába

8.00-tól                       tanítás, szobaellenőrzés

13.30                          tanítás (kedd, szerda)

9.00-11.00                  stúdium, foglalkozások (kedd, szerda)

12.00-15.00                ebéd

14.00-18.00                tanítás, kimenő

17.30-18.30                vacsora

19.00-21.00                stúdium, foglalkozások

21.00-22.30                foglalkozások, szakkör

22.30                           létszámellenőrzés, szobaellenőrzés, villanyoltás

23.00-ig                      egyéni tanulás külön engedéllyel

 

A kollégiumi elhelyezés ingyenes.

Jelentkezni tárgyév augusztus 31-ig az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen, vagy 06-27/518-910 telefonszámon lehet.