Logopédus és beszédfejlesztő pedagógus munkaközösség

Logopédiai tevékenységünk a beszéd-, hang-, és nyelvi zavarban szenvedő gyermek/tanuló egész személyiségét érintő pedagógiai jellegű gyógyító nevelés. A beszédjavítás, a terápia a logopédiai tevékenység legmeghatározóbb formája, amelynek során megvalósul a beszédhibás gyermek/tanuló személyiségének és beszédhibájának sérülésspecifikus korrekciója. Ezt egyénre szabott terv elkészítésével, célirányos kommunikációval, funkciófejlesztéssel és beszédgyakorlatok alkalmazásával törekszünk elérni. A logopédiai ellátás keretében feladatunk, hogy biztosítsuk a beszédhibás gyermek/tanuló személyiségének töretlen fejlődését, célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt, ill. rehabilitációt. Célunk a logopédiai terápiákon a tiszta beszéd kialakítása, nyelvi zavarok javítása, valamint az írás- olvasás megfelelő elsajátításához nyújtott prevenciós, reedukációs támogatás. Hisszük, hogy a leghatékonyabb forma a megelőzés, amely a szülők, nevelők, sőt az egész társadalom felvilágosítását, a veszélyeztetettek korai kiszűrését és előzetes fejlesztéssel az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédését jelenti.

Alapelveink:

 • Gyermekközpontúság
 • Elkötelezettség
 • Partnerközpontúság
 • Komplexitás
 • Az információk bizalmas kezelése
 • Esélyegyenlőség

Feladataink (15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet):

 •  a beszédindítás
 •  a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás javítása
 •  a beszédhibák javítása
 •  a nyelvi-, kommunikációs zavarok javítása
 •  a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése, javítása a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson
 • tehetséggondozás

Alkalmazott terápiák:

 • Megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápia
 • Artikulációs zavarok terápiája
 • Beszédfeldolgozási zavarok terápiája (beszédészlelési és beszédmegértési zavarok)
 • Beszéd- és nyelvfejlődési zavarok terápiája
 • Orrhangzós beszéd terápia
 • Beszédritmus zavara (dadogás, hadarás)
 • Nyelvlökéses nyelés terápiája
 • Diszfónia terápia
 • Diszlexia prevencó, grafomotos készség fejlesztése
 • Diszlexia reedukáció
 • Diszgráfia reedukáció
 • Diszkalkulia reedukáció
 • Gósy-féle terápia
 • Afázia
 • Sindelar program
 • Alapozó terápia
 • Szenzomotoros integrációs terápia
 • Babzsák program

Logopédus és beszédfejlesztő pedagógus munkaközösség tagjai:

Adame-Kosuth Beatrix – logopédus, szurdopedagógus
Almádi Krisztina – iskolapszichológus
Ambrus Emese – gyógypedagógus, pszichopedagógus
Bártfai Vivien – gyógypedagógus, pszichopedagógus
Bihon Líviagyógypedagógus
Csuka Tiborné – gyógypedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
Ilon Judit iskolapszichológus
Katona Péter – gyógypedagógus, alapozóterapeuta
Kovács Zsuzsanna – logopédus, gyógypedagógus
Oroszi-Prekopa Beáta – logopédus, gyógypedagógus
Romposné Tóth Andrea – gyógypedagógus
Simon Ágnes – logopédus, gyógypedagógus